Laboratory thermostat with the 15 liter bath. Temperature range: -25°C up to +50°C. The cooling

(heating) circuit can be conducted outside of the device. Bath volume and power after agreement.

 

Laboratorní termostat s nádobou cca 15 l. Teploty od -25°C do +50°C. Oběh temperovaného mé-

dia je možno vyvést mimo nádobu. Výkony a objemy podle dohody.