Accurate temperature control of reaction vessels, test tubes, vapor traps etc. Temperature interval:

-50°C up to +110°C. Depending on the control electronic, which we can deliver, too, it is possible 

to set the short or long time temperature course. For the crystallization, for example, it could be suitable

to use the long term temperature decreasing with the superimposed short term temperature ripple.

 

Přesná temperace reakčních nádob, zkumavek, vymrazovacích nádob apod. Obor teplot: -50°C až

+110°C. V závislosti na řídící elektronice je možno programovat krátkodobý i dlouhodobý průběh

teplot např. podle zadané křivky. Pro krystalizaci může být např. vhodný dlouhodobý pokles se su-

perponovaným zvlněním.