Laboratory biological thermostat. The possibility to set the time dependence of the temperature and

humidity.

 

Laboratorní termostat pro výzkum biologických vzorků. Možnost nastavení časové závislosti teploty.

Možnost řídít vlhkost.