.

Power liquid cooler. It serves to cooling, heating or temperature stabilization of water or another liquid,

or to active recuperation. The heating - cooling power can be set up to 4 kW. The use in mobile or

permanently installed air-condition units, or as an electric current generator, or as a cooler or temperature

stabilizer of power electronics...

 

Výkonový chladič kapalin. Slouží k chlazení, ohřevu nebo teplotní stabilizaci vody nebo jiné kapaliny

nebo jako aktivní rekuperátor. Až 4 kW topného nebo chladicího výkonu. Použití např. v mobilních

nebo stacionárních klimatizačních jednotkách, jako generátor proudu pro objekty bez elektroinstalace,

jako chladič a teplotní stabilizátor výkonové elektroniky apod.