Dew point measurement of very dry gases. The device is able to measure the dew point in the tempe-

rature interval from -80°C to +20°C. Determination of dew point (and thus the humidity) by the light

scattering on the little gold mirror is an absolute method of the measurement. Its accuracy depends

on the temperature measurement precision on the mirror surface.

 

Měření rosného bodu velmi suchých plynů. Přístroj je schopen měřit rosný bod v rozsahu -80°C až

+20°C. Stanovení rosného bodu rozptylem světla na zlatém zrcátku je absolutní metoda stanovení

rosného bodu (tedy vlhkosti) plynů a její přesnost závisí pouze na přesnosti měření teploty povrchu zrcátka.