Cooling extender for the x-ray diffractography of the powder samples. Temperature interval: -30°C

to +100°C. Different interval is possible after agreement. The water freezing on the probe is prevented

by cylindrical  nickel foil.

 

Temperační nástavec pro rentgenovou analýzu práškových materiálů. Obor teplot -30 až +100°C.

Po dohodě možný i jiný obor teplot. Namrzání vzorku je zabráněno cylindrickou clonou z niklové

folie.